Skip to main content

Aplikacja planisty wizualizuje na wykresie Gantt rzeczywiste czasy dojazdu raportowane z urządzenia mobilnego. Na etapie planowania dostaw, czasy dojazdów do lokalizacji są obliczane na podstawie danych z Google Directions API (odległość między punktami, czas przejazdu, natężenie ruchu). W momencie gdy kierowca wyjeżdża do miejsca dostawy, rejestrowany jest początek jazdy, kolejna zmiana statusu na smartfonie rejestruje moment dojazdu na miejsce. Planowane czasy zamieniają się na rzeczywiste, co widać po szerokości kolorowych bloków na diagramie przedstawiającym plan dostaw.