Skip to main content

Lokalizacje odbiorców dostaw można podzielić na rejony, co pozwala na zdefiniowanie obszarów działania kierowców/dostawców. W prosty sposób możemy zdefiniować granice rejonów co pozwala na automatyczne kojarzenie przez GeoTraxx lokalizacji odbiorcy z kierowcami obsługującymi dany obszar. Kierowca/dostawca może być przypisany do jednego lub wielu rejonów.