Skip to main content

Dzięki zastosowaniu technologii map Google, aplikacja GeoTraxx wykorzystuje dane dotyczące natężenia ruchu przy planowaniu tras do miejsc dostaw. W przypadku planowania na klika dni „do przodu”, optymalizator wykorzystuje dane historyczne pozyskane z Google Directions API (odległość między punktami, czas przejazdu, natężenie ruchu) odpowiadające miejscu i planowanemu terminowi realizacji dostawy. Dzięki tej funkcji optymalizator jest w stanie dokładniej określić czas dojazdu i rozpoczęcia realizacji dostawy.

97